Ngày 1/9/2022 HS trường tham quan khu di tích lịch sử – văn hóa đồn điền CaDa và vườn sầu riêng trên địa bàn huyện Krông Pắc. Hưởng ứng lễ hội sầu riêng lần thứ I.

Lượt xem: