VIDEO TUYÊN TRUYỀN LỊCH SỬ – Ý NGHĨA KỈ NIỆM 77 NĂM NGÀY TL QĐND VIỆT NAM 22/12/1944 – 22/12/2021.

Lượt xem: